Τρίτη, 7 Ιουλίου 2009

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ

Τα αρχιτεκτονικά, ιστορικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του «Άστρον», σε συνδυασμό με τον ορατό κίνδυνο εξαφάνισης ή αλλαγής χρήσης των παραδοσιακών κινηματογραφικών αιθουσών, όχι μόνο συνηγορούν υπέρ της διατήρησης αλλά επιβάλουν, κατά τη γνώμη μας, την άμεση λήψη απόφασης από το Υπουργείο Πολιτισμού για την κήρυξη του «Άστρον» ως διατηρητέου και ως προστατευόμενου «νεώτερου πολιτιστικού αγαθού» σύμφωνα με τον Ν. 3028/2002.
Για τους ίδιους λόγους είναι αναγκαία η λήψη μέτρων για την επαναλειτουργία του με τα χαρακτηριστικά που ιστορικά έχει, δηλαδή ως δημοτική κινηματογραφική αίθουσα και ως χώρος πολιτισμού και κοινωνικών εκδηλώσεων.
Με τη δημιουργία ενός πολιτιστικού πόλου στον οποίο, εκτός από το «Άστρον», θα περιλαμβάνεται και ο θερινός κινηματογράφος Ελληνίς που έχει ήδη προ ετών χαρακτηριστεί διατηρητέος και με τη μετατροπή των μεταξύ των δυο κινηματογράφων αδόμητων χώρων σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, θα συνδεθούν λειτουργικά οι δυο κινηματογράφοι και θα αναδειχθούν τα πολιτιστικά και ιστορικά χαρακτηριστικά τους.
Με αυτή την πρόταση, εκτός από την προστασία του ιστορικού κινηματογράφου «Άστρον», στοχεύουμε στη διατήρηση και στην αναβάθμιση του ιστορικού πόλου πολιτισμού που συγκροτούν οι δυο κινηματογράφοι «Άστρον» και Ελληνίς. Πρόκειται για έναν πόλο πολιτισμού στην καρδιά της συνοικίας μας που η αναβαθμισμένη λειτουργία του, σε συνδυασμό με τη δημιουργία ανάμεσά τους κοινόχρηστου χώρου πρασίνου, είναι απαραίτητη για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην ευρύτερη περιοχή που τόσο έχει υποβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια.